چند متر مکعب عشق...

ما به هم محکومیم، مثل

مثل ما دوتا به هم، مثل

دوتا بیگناه، مثل

مثل دوتا متهم

/ 3 نظر / 19 بازدید
baran.m

نمیدانم چرا هر کسی را صدا کردم، هر کس را دوست داشتم ناگهان در خم کوچه گم شد "احمدرضااحمدی" [گل][گل][گل]

baran.m

ما بهم محتاجیم مثه دیوونه به خواب ما بهم محتاجیم مثل یک نت لب گیتار..[گل] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ این شعریادم اومد اگه اشتباه نوشتم خودتون اصلاحش کنین.[خجالت]

baran.m

1. دوست عزیز من شعر گوگوش رو نوشتم.. 2.این شعر بنیامین منو یاد اون انداخت و باعث شد گوش بدم،جفتشو! ما به هم محتاجيم مثل ديوونه به خواب مثل گندم به زمين مثل شوره زار به آب ما به هم محتاجيم ما به هم محتاجيم ما به هم محتاجيم مثل ما به آدما مثل يه ماهي به آب مثل آدم به حوا ما به هم محتاجيم ما به هم محتاجيم دستامون از هم اگه دور بمونه شب شيشه ايي ديگه نمي شكنه از تو اين شيشه ايي هميشگي خورشيد مقوايي سرميزنه به عزاي دوري دستاي ما كوچه ها ساكت و بي صدا مي شن بوي رخوت همه جا رو مي گيره همه درها به غربت وا ميشن جاده هامون كه به خورشيد مي رسن مثل تاريكي بي انتها مي شن ما به هم محتاجيم مثل ديوونه به خواب مثل گندم به زمين مثل شوره زار به آب ما به هم محتاجيم ما به هم محتاجيم ما به هم محتاجيم ما به هم محتاجيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[گل][گل][گل][گل]