بیچاره دلم...

.

.

.

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد

بیچاره دلم، در غم بسیار افتاد

بسیار فتاده بود هم در غم عشق 

اما نه چنین زار که این بار افتاد 

هر روز دلم در غم تو زارتر است 

وز من دل بی رحم تو بیزارتر است 

بگذاشتی ام، غم تو نگذاشت مرا

حقا که غمت از تو وفادارتر است 

.

.

.

مولانا

/ 0 نظر / 13 بازدید