شاید روزی...

شاید روزی در گذر زمان به یکدیگر برسیم 

آن روز من اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد 

باز تورا ازدست خواهم داد

اماغرورم را نه...!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
سما

حالا که رفته ای ، پرنده ای آمده است در حوالی باغ روبرو... هیچ نمی خواند ؛ فقط می گوید : کو کو ؟؟ منتظرتم بیایی ها