گل من...

اگر کسی گلی را دوست داشته باشد که تو کرورها کرور ستاره فقط یک دانه ازش هست، برای احساس خوشبختی همینقدر بس است که نگاهی به آن همه ستاره بیندازد و با خودش بگوید:

گل من یک جایی میان آن ستاره هاست...!

"شازده کوچولو"

/ 2 نظر / 16 بازدید
baran.m

شازده کوچولو می گفت : گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود... امـا... ماندنــــــی بود . این بودنش بود که او را تبـــــدیل به گـــــل من کرده بود [دلشکسته][گل]

Miss.PokerFace

شازده کوچولو رو دوست دارم ... مخصوصا اون نقاشی مار ...!!!