بدزخم

همیشه خدا بدزخم بودم، اگه یه خراش ساده روی پوست دستم میفتاد کلی طول می کشید تا جوری خوب بشه که ببینیو بگی دیگه جاش نمونده و یادم رفته باشه واسه چیو کی زخمی شده بودم. یه وقتایی ام از لج دیر خوب شدن روی زخمو با ناخن میکندم، نمیدونم چرا! اصن یه کیفی میداد.

! یک سال از زخمی که به قلب هم  زدیم گذشت، عزیزم مال من خوب نشده که هیچ، داره روز بروز عمیق تر میشه! دست خودم  نیست، همه خاطراتت چنگ میزنه به دلم.

جای هر زخمی بالاخره خوب میشه ولی فک کنم قراره این یکی تا ابد بمونه...

/ 1 نظر / 14 بازدید