ششمین نفر...

قانون ششمین نفر:

اگر مدتی با پنج انسان ثروتمند مراوده کنید شما نیز ششمین نفر خواهید شد. این قانون در ارتباط با پنج دانشمند، پنج انسان فرهیخته، پنج مخترع، پنج هنرمند و... صدق میکند.

.

.

.

تواین فکرم من توی زندگیم با چه اسکلایی مراوده داشتم که هیچ پخی نشدم خودم خبر نداشتم!خنثیمنتظر چرا آدمو زودتر توجیح نمیکنین خو؟!

/ 5 نظر / 17 بازدید
آلیس

شاید شما یکی از پولدار/فرهیخته/مخترع/هنرمند/غیره ها بودید خودتون میخواستید به بقیه فرصت بدید مثل شما بشن!

اذرین

چرا من همیشه فکر می کردم شما خانم هستید؟....و امروز فهمیدم اقا هستید!... آهان! ..یعنی قانونش این است که حتما 5 نفر باشد...؟؟؟؟!..بعید می دانم همزمان با 5 اسکل به قول خودتان مرواده داشته باشید و خودتان نفهمید که دارید به باد فنا می روید؟!..حتما یک جای این فرمول مشکل دارد!..:دی...

بآنو...

دور از جون...[چشمک] اما قانون جالبی بود... که البته به درست یا نادرست بودنش باید فکــــــــــــــــر کرد...[گل]

oldcrow

تو خودد راسی اون پنشتا اوسکول عذابی برا بقیه، بعد دنبالی اون پنشتا آدم حسابی ی؟!

دُرد

آقا اینی که شما گفتی به سگ اصحاب کهف مربوط نیس احیانا؟! :)