دشمن خدا...

بچه که بودم وقتی دروغ میگفتم، به من میگفتن "بچه دروغ نگو، دروغگو دشمن خداستااا!!"

بزرگتر که میشدم میدیدم، خیلی از آدمایی که اندازه همان خدا به قداستشان اعتقاد داشتم، یک روز را هم بدون دروغ گفتن بهم شب نمیکنند.

 

دو سال تمام را بواسطه دروغ هایم به تو، با خدا سخت دشمنی کردم.

ولی خدا خودش میداند، اگر قرار بود با دروغ هام تورا لحظه ای بیشتر داشته باشم، تا ابد با او دشمنی میکردم...

/ 0 نظر / 14 بازدید