طرح حمایت...؟!

طرح حمایت از آمران امربمعروف و نهی از منکر:

ماده نوزده _ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با بکارگیری آحاد بسیجیان در چهار چوب قانون نسبت به فرهنگ سازی و اجراء امربمعروف و نهی از منکر در جامعه در مرتبه زبانی اقدام کند

تبصره- مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست. 

.

جاااااااااااان..؟...؟!!!:-o 

/ 2 نظر / 14 بازدید
baran.m

1."ضابطین قضایی"[گل] 2.خودشونم موندن!![سوال]

میس مهندس

من بودم به دکتر میگفتم پشت دره مطبش بزنه ویزیت میگیریم فامیل دور تجویز میکنیم :/